Make your own free website on Tripod.com

מועדון סוסי האפלוסה בישראל

Appaloosa Horse Club of Israel

 

תוכנית שעות אוכף

תוכנית שעות האוכף היא הדרך שלך לצבור פרסים על כל הזמן שאתה מבלה באוכף שעל גב סוס אפלוסה. יש במועדון סוסי האפלוסה תוכנית למבוגרים ותוכנית לנוער.

תוכנית זו מכירה בהישגים האישיים של כל מי שנהנה לרכב באופן יומי או שבועי. בין אם הנך רוכב בשטח או שהנך מתאמן לתחרות, רוכב בעבודת החווה או סתם רוכב להנאתך, שעות אלו יוכרו לצבירת פרסים.

זכות לרישום השעות לא תינתן ולא תשמר עד שהרוכב/ת ת/ירשם בתוכנית שעות האוכף. אין מועד סופי לרישום לתוכנית זו. להצטרפות,  יש למלא את הטפסים ולהחזירם ל-ApHC ביחד עם דמי הרישום לתוכנית. אם הנך מבוגר מעל גיל 18, דמי הרישום השנתיים הינם $15. הזכאות היא לשנה אחת מזמן קבלת הטפסים במשרדי ה-ApHC. אם הנך נער/ה מתחת לגיל 18, התשלום הינו חד-פעמי בסך $20 והזכאות היא עד הגיעך לגיל 18. בשתי התוכניות, חייב הרוכב להיות חבר פעיל ב-ApHC בכדי להגיש את רישום השעות ולקבל את הפרסים.

על-פי שיטת הכבוד, כל רוכב ינהל את רישום שעות הרכיבה שלו/שלה (הזמן הממשי בתוך האוכף). הרוכב אינו חייב להיות הבעלים של הסוס, אך כל הסוסים חייבים להיות סוסי אפלוסה רשומים. זמן הרכיבה ירשם בטופס רישום שעות אוכף רשמי המונפק ע"י ה-ApHC. המועדון גם מציע תוכנית לרוכבים מוגבלים תחת אותם חוקים כמו בתוכנית שעות האוכף.

הדפס לך טופס הצטרפות והתחל לצבור שעות לזכייה בפרסים כבר עכשיו.


 

 

 

דף הבית   על המועדון   על גזע האפלוסה   פעילויות המועדון   היכל התהילה   מועדוני אפלוסה בעולם  

אלופי העולם באפלוסה   סוסי אפלוסה בישראל   צור קשר