Make your own free website on Tripod.com

מועדון סוסי האפלוסה בישראל

Appaloosa Horse Club of Israel

 

היכל התהילה

בחלק זה של האתר תוכלו למצוא מידע על סוסי אפלוסה מפורסמים, תמונות וכתבות, וכן על אנשים מפורסמים בתחום של עולם סוסי האפלוסה.

המידע נלקח מרישומי מועדון סוסי האפלוסה בארה"ב ומקורות אחרים.

בכל שנה יכולים להיות מוצעים סוסים ואנשים (אחד או יותר) להימנות עם המכובדים שבהיכל התהילה של מועדון סוסי האפלוסה, ע"י חברי המועדון, וההצבעה על כך תעשה ע"י חברי הנהלת מועדון סוסי האפלוסה.

רק אדם אחד וסוס אחד יכול להיכנס להיכל התהילה של סוסי המרוצים, המוצעים ע"י חברי המועדון והנבחרים ע"י ועדת המרוצים המנהלתית (Executive Race Committee) - הסוס חייב שיהיה מת.

בנוסף, אם סוס הינו אב ל- 40 סוסים שונים שזכו במדליוני ברונזה, או 16 סוסים שונים שזכו במדליוני כסף, או 8 סוסים שונים שזכו במדליוני זהב, סוס זה יוכנס באופן אוטומטי להיכל התהילה.

כנ"ל, אם סוסה היא האם של 5 סוסים שונים שזכו במדליוני ברונזה, או 4 סוסים שונים שזכו במדליוני כסף, או 3 סוסים שונים שזכו במדליוני זהב, סוסה זו תוכנס באופן אוטומטי להיכל התהילה. יתרה מכך, זוכה במדליון יהלום והוריו יוכנסו באופן אוטומטי להיכל התהילה של מועדון סוסי האפלוסה.

הסוסים והאנשים המופיעים כאן הינם כאלה שהישגיהם המרשימים זיכו אותם בכניסה להיכל התהילה.

היכל התהילה הינו חלק בלתי נפרד מאגודות הסוסים שבו מונצחים הישגיהם ופועלם של סוסים ואנשים.

 

אישים                         סוסים

אישים  במרוצים            סוסים  במרוצים

 

 

 

דף הבית

על המועדון

על גזע האפלוסה

פעילויות המועדון

היכל התהילה

מועדוני אפלוסה בעולם

אלופי העולם באפלוסה

סוסי אפלוסה בישראל

צור קשר

דף הבית   על המועדון   על גזע האפלוסה   פעילויות המועדון   היכל התהילה   מועדוני אפלוסה בעולם  

אלופי העולם באפלוסה   סוסי אפלוסה בישראל   צור קשר