Make your own free website on Tripod.com

מועדון סוסי האפלוסה בישראל

Appaloosa Horse Club of Israel

 

סוסי הקוואטר והאפלוסה

סוסים ערבים וסוסי טורוברד השפיעו על גזע סוסי האפלוסה, אך הגזע שהשפיע יותר מכל הינו גזע סוסי הקוואטר. ספרי ההיסטוריה קוראים לארה"ב כור היתוך - ארץ שבה אנשים באים ממקומות רבים בעולם ויוצרים אומה אחת גדולה. אמריקנים אלו הביאו פיסות ממורשתם, כולל סוסים וספורט רכיבה. סוסים אלו, כמו בעליהם, הסתגלו לתנאים החדשים בצפון  אמריקה. מנוקדים או לא, ביי, אפור או רואן, סוסים אלו עבדו כדי להתקיים. עבודה ולא אגודת גזע קבעה את סוג הסוסים האמריקנים.

לאחר שמכוניות ומנועים החליפו את הסוסים בחוות וברחובות, אנשי הסוסים פנו לתחביבים ולרווח עם סוסיהם. באמצע המאה ה- 20, אנשים מסוימים הקימו את אגודות הגזעים אותם אנו מכירים כיום וכוללים את מועדון סוסי האפלוסה, אגודת סוסי הקוואטר ואגודת סוסי הפיינט האמריקנית. אח"כ בעלי הסוסים החלו לברור את סוסיהם ולשייכם לקבוצות הסטנדרט הגזעיות. סוסים עם צבע מלא נרשמו באגודת סוסי הקוואטר, סוסים מנוקדים נרשמו במועדון סוסי האפלוסה וסוסים מנופצ'ים (Splotch) נרשמו באגודת סוסי הפיינט.

אגודת סוסי הקוואטר נוסדה ב- 1940, שנתיים אחרי מועדון סוסי האפלוסה שנוסד ב- 1938. רשימת הגזעים המאושרים להרבעה עם סוסי אפלוסה הייתה עצומה, ובהם היו סוסי קוואטר. ההיסטוריה חיברה את שורשי שני הגזעים, כך שמועדון סוסי האפלוסה קיבל באופן טבעי סוסי אפלוסה שבאילן היוחסין שלהם היו סוסי קוואטר. כיום סוסי הקוואטר הם עדיין ההכלאה המועדפת על מטפחי אפלוסה. כיום יש פי 5 סוסי קוואטר בשימוש לגידול אפלוסה מאשר סוסים ערבים וסוסי טורוברד ביחד (נכון ל- 1999, 2,952 סוסי קוואטר בהשוואה ל- 400 סוסי טורוברד ו- 188 סוסים ערבים).

מטפחים רבים סוברים שהאפלוסה והקוואטר משלימים זה את זה. האפלוסה עזר בפיתוח סוס הקוואטר ושני הגזעים גדלו באותו שטח. בימים הראשונים של מועדון סוסי האפלוסה ושל אגודת סוסי הקוואטר, סוסי אפלוסה עם רואן וסוסי אפלוסה עם מאפיינים מוגבלים נרשמו לרוב באגודת סוסי הקוואטר. חלקם אף נרשם בנוסף במועדון סוסי האפלוסה. סוסי קוואטר רבים עוקבים אחורנית באילן היוחסין שלהם ל-Old Fred, סוס ששמו מופיע בתעודות היוחסין של סוסי אפלוסה כמו Wapiti ו-Peavy Bimbo.

רוצה להכיר את Old Fred? הקש כאן

יומני הרבעות מסוסי קוואטר

1995 1996 1997 1998 1999  
1,200 1,140 1,106 1,139 1,039 סוסי קוואטר
5,160 5,075 4,997 4,928 4,623 סה"כ
23.26 22.46 22.13 23.11 22.47 אחוזי קוואטר

 סוסות קוואטר שהורבעו

1995 1996 1997 1998 1999  
2,619 2,397 2,190 2,027 1,913 סוסות קוואטר
17,389 17,109 17,149 16,753 16,337 סה"כ
15.06 14.01 12.77 12.10 11.71 אחוזי קוואטר

 

 

דף הבית   על המועדון   על גזע האפלוסה   פעילויות המועדון   היכל התהילה   מועדוני אפלוסה בעולם  

אלופי העולם באפלוסה   סוסי אפלוסה בישראל   צור קשר